Zamówienia publiczne jednostki

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla SPZOZ w Zelowie (postępowanie nr 3)

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-12-22 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 3 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

zakup i montaż dźwigu osobowego dla SP ZOZ w Zelowie (postępowanie trzecie)

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-12-22 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: trzecie Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla SPZOZ w Zelowie (postępowania nr 3)

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-12-22 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: 29221410-1 Które postępowanie w tej sprawie: 3 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla SPZOZ w Zelowie (postępowania nr 2)

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-11-27 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 2 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Przetarg unieważniono

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-11-27 Przedmiot zamówienia: art. biurowe (w tym papiernicze) CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla SP ZOZ w Zelowie. (postępowanie nr 1)

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-11-16 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...