Dane teleadresowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

Lokalizacja

woj. łódzkie

pow. bełchatowski

Zelów

Adres

ul. Żeromskiego 21

97-425 Zelów

NIP

769-196-58-95

REGON

592163380

Telefon

44/ 634 12 65

Faks

44/ 634 11 20

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Kod terytorialny GUS: 1001083
Numer rachunku bankowego: 54896510182002007466760001

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

StatusPrawny lub forma prawna: jednostka organizacyjna Gminy Zelów
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr XXXV/360/2001 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 16 sierpnia 2001 r.w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie i powołania Rady Społecznej przy tym zakładzie
Przedmiot działania i kompetencje: Cele Zakładu: Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej ludności zamieszkałej na terenie działania.Świadczenie usług w zakresie opieki specjalistycznej. Świadczenie usług profilaktyczno-leczniczych na rzecz pacjentów. Dokształcanie pracowników wykonujących zawody medyczne. Zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, którymi są w szczególności: badanie i porada lekarska i leczenie, rehabilitacja lecznicza, opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem, opieka nad zdrowym dzieckiem (w tym higiena szkolna), szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, badania diagnostyczno-laboratoryjne i obrazowe, orzekanie o stanie zdrowia, działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi, świadczenia profilaktyczno-lecznicze w środowisku nauczania i wychowania, świadczenia pielęgniarskie
Informacje o użytkownikach: mieszkańcy Gminy Zelów
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: SPZOZ w Zelowie gospodaruje samodzielnie przekazanym mieniem komunalnym Gminy Zelów na zasadach nieodpłatnego użytkowania. Podstawą gospodarki finansowej SPZOZ jest plan finansowy.
Informacje dodatkowe o działalności: Zakad posiada filie:Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wygiełzowie, (044) 634 14 22
Struktura własnościowa: własność samorządowa

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRACY JEDNOSTKI:

pon - piątek 8 -15

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-10-20
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Rybak-Sawuła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2016 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 28866
08 lutego 2016 09:16 (Administrator) - Aktualizacja danych.
08 lutego 2016 09:16 (Administrator) - Aktualizacja danych.
08 lutego 2016 09:15 (Administrator) - Aktualizacja danych.